Klimaatneutraliteit

Verpakking en duurzaamheid?
Ja. Dat kan. Als je maar wilt.

Alle ondernemingen van de groep investeren wereldwijd in klimaatvriendelijke projecten. En wel zó dat er evenveel CO2 wordt bespaard als we produceren. Neutraal dus. Klimaatneutraal! We zouden dit niet hoeven te doen – maar het is het minste wat we kunnen doen en wat we willen doen.

De inkoop van gevaarlijke stoffen wordt ook tot een minimum gereduceerd en we zoeken permanent naar mogelijkheden om deze te vervangen. Aan de ene kant vermindert dat de mogelijke milieubelasting die van onze ondernemingen zouden kunnen uitgaan, aan de andere kant vermindert dat het risico voor onze producten. Klimaatneutraliteit is een belangrijk onderdeel van ons groeiende hygiënemanagement en van de uitgevoerde HACCP-analysen. Het is onze inzet om hygiënische verpakkingsproducten in de levensmiddelen- en farmasector af te leveren.

Zodat u met goed geweten bij ons kunt kopen.

Carbon Footprint Service

Documenteer, hoe groen u koopt.

Bij de berekening van de Product Carbon Footprint (PCF) wordt er rekening gehouden met de gehele levenscyclus van ons product. Dat betekent dat wij de grondstoffen waaruit ons product bestaat, de productie ervan, het transport, het gebruik en de afvoer ervan onderzoeken.

Dit omvat dus alle stappen van uw up-stream-toeleveringsketen tot aan de gebruiksfase bij u. Een Product Carbon Footprint is voor uw onderneming relevant als u de effecten van afzonderlijke door u aangeschafte producten op het milieu wilt begrijpen of moet aantonen. Of als u klimaatneutrale producten wilt aanbieden en u zichzelf strenge doelen ter vermindering van de CO2-uitstoot heeft gesteld.

U wilt dat wij uw Carbon Footprint per artikel berekenen? Neem contact met ons op!

Bitte geben Sie einen Suchbegriff ein:

Voer een zoekterm in:

WordPress Cookie Notice door Real Cookie Banner